Kwetsbaarheid CVE-2013-7033

LiveZilla Before 5.1.2.1 Includes The Operator Password In Plaintext In Javascript Code That Is Generated By Lz/mobile/chat.php, Which Might Allow Remote Attackers To Obtain Sensitive Information And Gain Privileges By Accessing The LoginName And LoginPassword Variables Using An Independent Cross-site Scripting (XSS) Attack.

Algemeen

CVE
CVE-2013-7033
Leverancier(s) betrokken
- Livezilla
Omschrijving
LiveZilla Before 5.1.2.1 Includes The Operator Password In Plaintext In Javascript Code That Is Generated By Lz/mobile/chat.php, Which Might Allow Remote Attackers To Obtain Sensitive Information And Gain Privileges By Accessing The LoginName And LoginPassword Variables Using An Independent Cross-site Scripting (XSS) Attack.
Publicatie
Maandag, 19 Mei 2014
Gewijzigd
Dinsdag, 20 Mei 2014
Ernst
Medium

Score

Score
4.3
    - Basis
4.3
    - Impact
2.9
    - Misbruik
8.6

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Gemiddeld Er is enige planning en geluk (bijvoorbeeld het gehoor geven aan phishing-mails door het slachtoffer) nodig voor een kwaadwillende derde om dit beveiligingslek te kunnen misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek toegang krijgen tot bepaalde systeembestanden, maar kan niet controleren welke informatie precies wordt verkregen.
Integriteit
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de systeemintegriteit. De informatie op het systeem blijft betrouwbaar en onaangetast.
Beschikbaarheid
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem blijft volledig toegankelijk.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
livezilla livezilla 5.1.2.0
livezilla livezilla 5.1.1.0
livezilla livezilla 5.1.0.0
livezilla livezilla 5.0.1.4
livezilla livezilla 5.0.1.3
livezilla livezilla 5.0.1.2
livezilla livezilla 5.0.1.1
livezilla livezilla 5.0.1.0

Referenties

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE