Kwetsbaarheid CVE-2013-7383

X2gocleansessions In X2Go Server Before 4.0.0.8 And 4.0.1.x Before 4.0.1.10 Allows Remote Authenticated Users To Gain Privileges Via Unspecified Vectors, Possibly Related To Backticks.

Algemeen

CVE
CVE-2013-7383
Leverancier(s) betrokken
- X2go
Omschrijving
X2gocleansessions In X2Go Server Before 4.0.0.8 And 4.0.1.x Before 4.0.1.10 Allows Remote Authenticated Users To Gain Privileges Via Unspecified Vectors, Possibly Related To Backticks.
Publicatie
Dinsdag, 20 Mei 2014
Gewijzigd
Woensdag, 21 Mei 2014
Ernst
High

Score

Score
9.0
    - Basis
9.0
    - Impact
10.0
    - Misbruik
8.0

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Enkel Een kwaadwillende derde moet zich eenmalig kunnen authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek. De moeilijkheidsgraad van de authenticatie speelt geen rol in het vaststellen van deze beoordeling.
Configuratie
Volledig Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek alle informatiebestanden van een systeem inzien.
Integriteit
Volledig Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat alle bestanden op een systeem aan te passen. De integriteit van het systeem is daarmee volledig aangetast, de informatie op het systeem is onbetrouwbaar geworden.
Beschikbaarheid
Volledig Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, kunnen er ernstige gevolgen zijn voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem kan volledig onbeschikbaar worden gemaakt.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
x2go x2go server 4.0.1.9
x2go x2go server 4.0.1.8
x2go x2go server 4.0.1.7
x2go x2go server 4.0.1.6
x2go x2go server 4.0.1.5
x2go x2go server 4.0.1.4
x2go x2go server 4.0.1.3
x2go x2go server 4.0.1.2
x2go x2go server 4.0.1.1
x2go x2go server 4.0.1.0
x2go x2go server 4.0.0.7
x2go x2go server 4.0.0.6
x2go x2go server 4.0.0.4
x2go x2go server 4.0.0.3
x2go x2go server 4.0.0.2
x2go x2go server 4.0.0.1
x2go x2go server 4.0.0.0

Referenties

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE