Kwetsbaarheid CVE-2014-1770

Use-after-free Vulnerability In Microsoft Internet Explorer 6 Through 11 Allows Remote Attackers To Execute Arbitrary Code Via Crafted JavaScript Code That Interacts Improperly With A CollectGarbage Function Call On A CMarkup Object Allocated By The CMarkup::CreateInitialMarkup Function.

Algemeen

CVE
CVE-2014-1770
Leverancier(s) betrokken
- Microsoft
Omschrijving
Use-after-free Vulnerability In Microsoft Internet Explorer 6 Through 11 Allows Remote Attackers To Execute Arbitrary Code Via Crafted JavaScript Code That Interacts Improperly With A CollectGarbage Function Call On A CMarkup Object Allocated By The CMarkup::CreateInitialMarkup Function.
Publicatie
Donderdag, 22 Mei 2014
Gewijzigd
Zaterdag, 13 Oktober 2018 03:01
Ernst
High

Score

Score
9.3
    - Basis
9.3
    - Impact
10.0
    - Misbruik
8.6

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Gemiddeld Er is enige planning en geluk (bijvoorbeeld het gehoor geven aan phishing-mails door het slachtoffer) nodig voor een kwaadwillende derde om dit beveiligingslek te kunnen misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Volledig Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek alle informatiebestanden van een systeem inzien.
Integriteit
Volledig Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat alle bestanden op een systeem aan te passen. De integriteit van het systeem is daarmee volledig aangetast, de informatie op het systeem is onbetrouwbaar geworden.
Beschikbaarheid
Volledig Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, kunnen er ernstige gevolgen zijn voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem kan volledig onbeschikbaar worden gemaakt.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
microsoft internet explorer 9
microsoft internet explorer 8
microsoft internet explorer 7
microsoft internet explorer 6
microsoft internet explorer 11
microsoft internet explorer 10

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE