Kwetsbaarheid CVE-2014-2947

Cross-site Scripting (XSS) Vulnerability In Login.aspx In Bizagi BPM Suite Before 10.3 Allows Remote Attackers To Inject Arbitrary Web Script Or HTML Via The TxtUsername Parameter.

Algemeen

CVE
CVE-2014-2947
Leverancier(s) betrokken
- Bizagi
Omschrijving
Cross-site Scripting (XSS) Vulnerability In Login.aspx In Bizagi BPM Suite Before 10.3 Allows Remote Attackers To Inject Arbitrary Web Script Or HTML Via The TxtUsername Parameter.
Publicatie
Donderdag, 22 Mei 2014
Gewijzigd
Vrijdag, 31 Juli 2015
Ernst
Medium

Score

Score
4.3
    - Basis
4.3
    - Impact
2.9
    - Misbruik
8.6

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Gemiddeld Er is enige planning en geluk (bijvoorbeeld het gehoor geven aan phishing-mails door het slachtoffer) nodig voor een kwaadwillende derde om dit beveiligingslek te kunnen misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Geen Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek niet misbruiken om vertrouwelijke informatie van het systeem te halen.
Integriteit
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat databestanden toegankelijk via het systeem of lokale systeeminformatie aan te passen, maar kan niet controleren welke bestanden kunnen worden aangepast of in welke mate. De integriteit van het systeem is gedeeltelijk aangetast.
Beschikbaarheid
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem blijft volledig toegankelijk.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
bizagi business process management suite 10.2
bizagi business process management suite 10.1
bizagi business process management suite 10.0
bizagi business process management suite 10.0.1

Referenties

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE