Kwetsbaarheid CVE-2014-3269

The SNMP Module In Cisco IOS XE 3.5E Allows Remote Authenticated Users To Cause A Denial Of Service (device Reload) By Polling Frequently, Aka Bug ID CSCug65204.

Algemeen

CVE
CVE-2014-3269
Leverancier(s) betrokken
- Cisco
Omschrijving
The SNMP Module In Cisco IOS XE 3.5E Allows Remote Authenticated Users To Cause A Denial Of Service (device Reload) By Polling Frequently, Aka Bug ID CSCug65204.
Publicatie
Dinsdag, 20 Mei 2014
Gewijzigd
Dinsdag, 20 Mei 2014
Ernst
Medium

Score

Score
6.8
    - Basis
6.8
    - Impact
6.9
    - Misbruik
8.0

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:N/A:C)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Enkel Een kwaadwillende derde moet zich eenmalig kunnen authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek. De moeilijkheidsgraad van de authenticatie speelt geen rol in het vaststellen van deze beoordeling.
Configuratie
Geen Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek niet misbruiken om vertrouwelijke informatie van het systeem te halen.
Integriteit
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de systeemintegriteit. De informatie op het systeem blijft betrouwbaar en onaangetast.
Beschikbaarheid
Volledig Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, kunnen er ernstige gevolgen zijn voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem kan volledig onbeschikbaar worden gemaakt.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
cisco ios xe 3.5e

Referenties

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE