Kwetsbaarheid CVE-2014-3460

Directory Traversal Vulnerability In The DumpToFile Method In The NQMcsVarSet ActiveX Control In Agent Manager In NetIQ Sentinel Allows Remote Attackers To Create Arbitrary Files, And Consequently Execute Arbitrary Code, Via A Crafted Pathname.

Algemeen

CVE
CVE-2014-3460
Leverancier(s) betrokken
- Netiq
Omschrijving
Directory Traversal Vulnerability In The DumpToFile Method In The NQMcsVarSet ActiveX Control In Agent Manager In NetIQ Sentinel Allows Remote Attackers To Create Arbitrary Files, And Consequently Execute Arbitrary Code, Via A Crafted Pathname.
Publicatie
Dinsdag, 20 Mei 2014
Gewijzigd
Zaterdag, 21 Juni 2014
Ernst
Medium

Score

Score
6.8
    - Basis
6.8
    - Impact
6.4
    - Misbruik
8.6

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Gemiddeld Er is enige planning en geluk (bijvoorbeeld het gehoor geven aan phishing-mails door het slachtoffer) nodig voor een kwaadwillende derde om dit beveiligingslek te kunnen misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek toegang krijgen tot bepaalde systeembestanden, maar kan niet controleren welke informatie precies wordt verkregen.
Integriteit
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat databestanden toegankelijk via het systeem of lokale systeeminformatie aan te passen, maar kan niet controleren welke bestanden kunnen worden aangepast of in welke mate. De integriteit van het systeem is gedeeltelijk aangetast.
Beschikbaarheid
Gedeeltelijk Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, wordt de beschikbaarheid van het systeem gedeeltelijk beperkt. Het systeem presteert zwakker of is nog maar beperkt te bereiken.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
netiq sentinel agent manager -
netiq sentinel -

Referenties

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE