Kwetsbaarheid CVE-2014-3715

Buffer Overflow In Xen 4.4.x Allows Local Users To Read System Memory Or Cause A Denial Of Service (crash) Via A Crafted 32-bit Guest Kernel, Related To Searching For An Appended DTB.

Algemeen

CVE
CVE-2014-3715
Leverancier(s) betrokken
- Xen
Omschrijving
Buffer Overflow In Xen 4.4.x Allows Local Users To Read System Memory Or Cause A Denial Of Service (crash) Via A Crafted 32-bit Guest Kernel, Related To Searching For An Appended DTB.
Publicatie
Maandag, 19 Mei 2014
Gewijzigd
Woensdag, 31 Oktober 2018 00:05
Ernst
Low

Score

Score
3.3
    - Basis
3.3
    - Impact
4.9
    - Misbruik
3.4

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:L/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:P)

Toegankelijkheid
Lokaal Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken, mits deze fysieke toegang heeft tot het systeem of toegang heeft via een gebruikers- of beheeraccount.
Complexiteit
Gemiddeld Er is enige planning en geluk (bijvoorbeeld het gehoor geven aan phishing-mails door het slachtoffer) nodig voor een kwaadwillende derde om dit beveiligingslek te kunnen misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek toegang krijgen tot bepaalde systeembestanden, maar kan niet controleren welke informatie precies wordt verkregen.
Integriteit
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de systeemintegriteit. De informatie op het systeem blijft betrouwbaar en onaangetast.
Beschikbaarheid
Gedeeltelijk Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, wordt de beschikbaarheid van het systeem gedeeltelijk beperkt. Het systeem presteert zwakker of is nog maar beperkt te bereiken.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
xen xen 4.4.0 rc1

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE