Kwetsbaarheid CVE-2014-3739

Open Redirect Vulnerability In Zport/acl_users/cookieAuthHelper/login_form In Zenoss 4.2.5 Allows Remote Attackers To Redirect Users To Arbitrary Web Sites And Conduct Phishing Attacks Via A URL In The Came_from Parameter.

Algemeen

CVE
CVE-2014-3739
Leverancier(s) betrokken
- Zenoss
Omschrijving
Open Redirect Vulnerability In Zport/acl_users/cookieAuthHelper/login_form In Zenoss 4.2.5 Allows Remote Attackers To Redirect Users To Arbitrary Web Sites And Conduct Phishing Attacks Via A URL In The Came_from Parameter.
Publicatie
Dinsdag, 20 Mei 2014
Gewijzigd
Woensdag, 21 Mei 2014
Ernst
Medium

Score

Score
5.8
    - Basis
5.8
    - Impact
4.9
    - Misbruik
8.6

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Gemiddeld Er is enige planning en geluk (bijvoorbeeld het gehoor geven aan phishing-mails door het slachtoffer) nodig voor een kwaadwillende derde om dit beveiligingslek te kunnen misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek toegang krijgen tot bepaalde systeembestanden, maar kan niet controleren welke informatie precies wordt verkregen.
Integriteit
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat databestanden toegankelijk via het systeem of lokale systeeminformatie aan te passen, maar kan niet controleren welke bestanden kunnen worden aangepast of in welke mate. De integriteit van het systeem is gedeeltelijk aangetast.
Beschikbaarheid
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem blijft volledig toegankelijk.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
zenoss zenoss 4.2.5

Referenties

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE