Kwetsbaarheid CVE-2014-3776

Buffer Overflow In The "read-u8vector!" Procedure In The Srfi-4 Unit In CHICKEN Stable 4.8.0.7 And Development Snapshots Before 4.9.1 Allows Remote Attackers To Cause A Denial Of Service (memory Corruption And Application Crash) And Possibly Execute Arbitrary Code Via A "#f" Value In The NUM Argument.

Algemeen

CVE
CVE-2014-3776
Leverancier(s) betrokken
- Call-cc
Omschrijving
Buffer Overflow In The "read-u8vector!" Procedure In The Srfi-4 Unit In CHICKEN Stable 4.8.0.7 And Development Snapshots Before 4.9.1 Allows Remote Attackers To Cause A Denial Of Service (memory Corruption And Application Crash) And Possibly Execute Arbitrary Code Via A "#f" Value In The NUM Argument.
Publicatie
Dinsdag, 20 Mei 2014
Gewijzigd
Zaterdag, 1 Juli 2017 07:28
Ernst
High

Score

Score
7.5
    - Basis
7.5
    - Impact
6.4
    - Misbruik
10.0

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek toegang krijgen tot bepaalde systeembestanden, maar kan niet controleren welke informatie precies wordt verkregen.
Integriteit
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat databestanden toegankelijk via het systeem of lokale systeeminformatie aan te passen, maar kan niet controleren welke bestanden kunnen worden aangepast of in welke mate. De integriteit van het systeem is gedeeltelijk aangetast.
Beschikbaarheid
Gedeeltelijk Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, wordt de beschikbaarheid van het systeem gedeeltelijk beperkt. Het systeem presteert zwakker of is nog maar beperkt te bereiken.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
call-cc chicken 4.9.0 :~~~~~development snapshot
call-cc chicken 4.8.0.7

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE