Kwetsbaarheid CVE-2014-3806

Directory Traversal Vulnerability In Cgi-bin/help/doIt.cgi In VMTurbo Operations Manager Before 4.6 Allows Remote Attackers To Read Arbitrary Files Via A .. (dot Dot) In The Xml_path Parameter.

Algemeen

CVE
CVE-2014-3806
Leverancier(s) betrokken
- Vmturbo
Omschrijving
Directory Traversal Vulnerability In Cgi-bin/help/doIt.cgi In VMTurbo Operations Manager Before 4.6 Allows Remote Attackers To Read Arbitrary Files Via A .. (dot Dot) In The Xml_path Parameter.
Publicatie
Woensdag, 21 Mei 2014
Gewijzigd
Dinsdag, 9 Oktober 2018 23:01
Ernst
Medium

Score

Score
5.0
    - Basis
5.0
    - Impact
2.9
    - Misbruik
10.0

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek toegang krijgen tot bepaalde systeembestanden, maar kan niet controleren welke informatie precies wordt verkregen.
Integriteit
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de systeemintegriteit. De informatie op het systeem blijft betrouwbaar en onaangetast.
Beschikbaarheid
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem blijft volledig toegankelijk.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
vmturbo operations manager 4.5 -
vmturbo operations manager 4.0

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE