Kwetsbaarheid CVE-2015-0536

EMC RSA BSAFE Micro Edition Suite (MES) 4.0.x Before 4.0.8 And 4.1.x Before 4.1.3 And RSA BSAFE SSL-C 2.8.9 And Earlier, When Client Authentication And An Ephemeral Diffie-Hellman Ciphersuite Are Enabled, Allow Remote Attackers To Cause A Denial Of Service (daemon Crash) Via A ClientKeyExchange Message With A Length Of Zero, A Similar Issue To CVE-2015-1787.

Algemeen

CVE
CVE-2015-0536
Leverancier(s) betrokken
- Emc
Omschrijving
EMC RSA BSAFE Micro Edition Suite (MES) 4.0.x Before 4.0.8 And 4.1.x Before 4.1.3 And RSA BSAFE SSL-C 2.8.9 And Earlier, When Client Authentication And An Ephemeral Diffie-Hellman Ciphersuite Are Enabled, Allow Remote Attackers To Cause A Denial Of Service (daemon Crash) Via A ClientKeyExchange Message With A Length Of Zero, A Similar Issue To CVE-2015-1787.
Publicatie
Donderdag, 20 Augustus 2015
Gewijzigd
Maandag, 28 November 2016 22:21
Ernst
Low

Score

Score
2.6
    - Basis
2.6
    - Impact
2.9
    - Misbruik
4.9

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:H/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Hoog Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek alleen misbruiken in uitzonderlijke situaties. Er is bijvoorbeeld veel planning vereist of naast dit beveiligingslek moeten er andere tekortkomingen in de beveiliging zijn.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Geen Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek niet misbruiken om vertrouwelijke informatie van het systeem te halen.
Integriteit
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de systeemintegriteit. De informatie op het systeem blijft betrouwbaar en onaangetast.
Beschikbaarheid
Gedeeltelijk Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, wordt de beschikbaarheid van het systeem gedeeltelijk beperkt. Het systeem presteert zwakker of is nog maar beperkt te bereiken.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
emc rsa bsafe ssl-c 2.8.9
emc rsa bsafe 4.0.6 :~~micro edition suite~~~
emc rsa bsafe 4.0.5 :~~micro edition suite~~~
emc rsa bsafe 4.0.4 :~~micro edition suite~~~
emc rsa bsafe 4.0.3 :~~micro edition suite~~~
emc rsa bsafe 4.0.2 :~~micro edition suite~~~
emc rsa bsafe 4.0.1 :~~micro edition suite~~~
emc rsa bsafe 4.0.0 :~~micro edition suite~~~

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE