Kwetsbaarheid CVE-2015-2018

IBM Integration Bus 9 And 10 Before 10.0.0.1 And WebSphere Message Broker 7 Before 7.0.0.8 And 8 Before 8.0.0.7 Do Not Ensure That The Correct Security Profile Is Selected, Which Allows Remote Authenticated Users To Obtain Sensitive Information Via Unspecified Vectors.

Algemeen

CVE
CVE-2015-2018
Leverancier(s) betrokken
- Ibm
Omschrijving
IBM Integration Bus 9 And 10 Before 10.0.0.1 And WebSphere Message Broker 7 Before 7.0.0.8 And 8 Before 8.0.0.7 Do Not Ensure That The Correct Security Profile Is Selected, Which Allows Remote Authenticated Users To Obtain Sensitive Information Via Unspecified Vectors.
Publicatie
Zondag, 23 Augustus 2015
Gewijzigd
Maandag, 24 Augustus 2015
Ernst
Low

Score

Score
3.5
    - Basis
3.5
    - Impact
2.9
    - Misbruik
6.8

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:M/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Gemiddeld Er is enige planning en geluk (bijvoorbeeld het gehoor geven aan phishing-mails door het slachtoffer) nodig voor een kwaadwillende derde om dit beveiligingslek te kunnen misbruiken.
Authenticatie
Enkel Een kwaadwillende derde moet zich eenmalig kunnen authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek. De moeilijkheidsgraad van de authenticatie speelt geen rol in het vaststellen van deze beoordeling.
Configuratie
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek toegang krijgen tot bepaalde systeembestanden, maar kan niet controleren welke informatie precies wordt verkregen.
Integriteit
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de systeemintegriteit. De informatie op het systeem blijft betrouwbaar en onaangetast.
Beschikbaarheid
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem blijft volledig toegankelijk.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
ibm websphere message broker 8.0
ibm websphere message broker 8.0.0.6
ibm websphere message broker 8.0.0.5
ibm websphere message broker 8.0.0.4
ibm websphere message broker 8.0.0.3
ibm websphere message broker 8.0.0.2
ibm websphere message broker 8.0.0.1
ibm websphere message broker 7.0.
ibm websphere message broker 7.0.0.7
ibm websphere message broker 7.0.0.6
ibm websphere message broker 7.0.0.5
ibm websphere message broker 7.0.0.4
ibm websphere message broker 7.0.0.3
ibm websphere message broker 7.0.0.2
ibm websphere message broker 7.0.0.1
ibm integration bus 9.0
ibm integration bus 10.0

Referenties

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE