Kwetsbaarheid CVE-2015-2132

Unspecified Vulnerability In The Execve System-call Implementation In HP HP-UX B.11.11, B.11.23, And B.11.31 Allows Local Users To Gain Privileges Via Unknown Vectors.

Algemeen

CVE
CVE-2015-2132
Leverancier(s) betrokken
- Hp
Omschrijving
Unspecified Vulnerability In The Execve System-call Implementation In HP HP-UX B.11.11, B.11.23, And B.11.31 Allows Local Users To Gain Privileges Via Unknown Vectors.
Publicatie
Zaterdag, 22 Augustus 2015
Gewijzigd
Maandag, 24 Augustus 2015
Ernst
Medium

Score

Score
4.4
    - Basis
4.4
    - Impact
6.9
    - Misbruik
2.7

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:L/AC:M/Au:S/C:C/I:N/A:N)

Toegankelijkheid
Lokaal Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken, mits deze fysieke toegang heeft tot het systeem of toegang heeft via een gebruikers- of beheeraccount.
Complexiteit
Gemiddeld Er is enige planning en geluk (bijvoorbeeld het gehoor geven aan phishing-mails door het slachtoffer) nodig voor een kwaadwillende derde om dit beveiligingslek te kunnen misbruiken.
Authenticatie
Enkel Een kwaadwillende derde moet zich eenmalig kunnen authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek. De moeilijkheidsgraad van de authenticatie speelt geen rol in het vaststellen van deze beoordeling.
Configuratie
Volledig Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek alle informatiebestanden van een systeem inzien.
Integriteit
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de systeemintegriteit. De informatie op het systeem blijft betrouwbaar en onaangetast.
Beschikbaarheid
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem blijft volledig toegankelijk.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
hp operations manager i 9.25
hp operations manager i 9.24
hp operations manager i 9.23
hp operations manager i 10.01
hp operations manager i 10.00

Referenties

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE