Kwetsbaarheid CVE-2015-2873

Trend Micro Deep Discovery Inspector (DDI) On Deep Discovery Threat Appliances With Software Before 3.5.1477, 3.6.x Before 3.6.1217, 3.7.x Before 3.7.1248, 3.8.x Before 3.8.1263, And Other Versions Allows Remote Attackers To Obtain Sensitive Information Or Change The Configuration Via A Direct Request To The (1) System Log URL, (2) Whitelist URL, Or (3) Blacklist URL.

Algemeen

CVE
CVE-2015-2873
Leverancier(s) betrokken
- Trend_micro
Omschrijving
Trend Micro Deep Discovery Inspector (DDI) On Deep Discovery Threat Appliances With Software Before 3.5.1477, 3.6.x Before 3.6.1217, 3.7.x Before 3.7.1248, 3.8.x Before 3.8.1263, And Other Versions Allows Remote Attackers To Obtain Sensitive Information Or Change The Configuration Via A Direct Request To The (1) System Log URL, (2) Whitelist URL, Or (3) Blacklist URL.
Publicatie
Zondag, 23 Augustus 2015
Gewijzigd
Dinsdag, 21 November 2017 16:21
Ernst
Medium

Score

Score
5.5
    - Basis
5.5
    - Impact
4.9
    - Misbruik
8.0

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:N)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Enkel Een kwaadwillende derde moet zich eenmalig kunnen authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek. De moeilijkheidsgraad van de authenticatie speelt geen rol in het vaststellen van deze beoordeling.
Configuratie
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek toegang krijgen tot bepaalde systeembestanden, maar kan niet controleren welke informatie precies wordt verkregen.
Integriteit
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat databestanden toegankelijk via het systeem of lokale systeeminformatie aan te passen, maar kan niet controleren welke bestanden kunnen worden aangepast of in welke mate. De integriteit van het systeem is gedeeltelijk aangetast.
Beschikbaarheid
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem blijft volledig toegankelijk.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
trend micro deep discovery inspector 3.8 ::ja
trend micro deep discovery inspector 3.8 ::en
trend micro deep discovery inspector 3.7 ::zh
trend micro deep discovery inspector 3.7 ::ja
trend micro deep discovery inspector 3.7 ::en
trend micro deep discovery inspector 3.6 ::en
trend micro deep discovery inspector 3.5 ::zh
trend micro deep discovery inspector 3.5 ::ja
trend micro deep discovery inspector 3.5 ::en

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE