Kwetsbaarheid CVE-2015-3238

The _unix_run_helper_binary Function In The Pam_unix Module In Linux-PAM (aka Pam) Before 1.2.1, When Unable To Directly Access Passwords, Allows Local Users To Enumerate Usernames Or Cause A Denial Of Service (hang) Via A Large Password.

Algemeen

CVE
CVE-2015-3238
Leverancier(s) betrokken
- Linux-pam
- Oracle
Omschrijving
The _unix_run_helper_binary Function In The Pam_unix Module In Linux-PAM (aka Pam) Before 1.2.1, When Unable To Directly Access Passwords, Allows Local Users To Enumerate Usernames Or Cause A Denial Of Service (hang) Via A Large Password.
Publicatie
Maandag, 24 Augustus 2015
Gewijzigd
Donderdag, 3 Januari 2019 19:00
Ernst
Medium

Score

Score
5.8
    - Basis
5.8
    - Impact
4.9
    - Misbruik
8.6

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:P)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Gemiddeld Er is enige planning en geluk (bijvoorbeeld het gehoor geven aan phishing-mails door het slachtoffer) nodig voor een kwaadwillende derde om dit beveiligingslek te kunnen misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek toegang krijgen tot bepaalde systeembestanden, maar kan niet controleren welke informatie precies wordt verkregen.
Integriteit
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de systeemintegriteit. De informatie op het systeem blijft betrouwbaar en onaangetast.
Beschikbaarheid
Gedeeltelijk Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, wordt de beschikbaarheid van het systeem gedeeltelijk beperkt. Het systeem presteert zwakker of is nog maar beperkt te bereiken.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
oracle sparc-opl service processor 1121
linux-pam linux-pam 1.1.8

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE