Kwetsbaarheid CVE-2015-4296

Nexus Data Broker (NDB) On Cisco Nexus 3000 Devices With Software 6.0(2)A6(1) Allows Remote Attackers To Cause A Denial Of Service (Java Process Restart) Via Crafted Connections To The Java Application, Aka Bug ID CSCut87006.

Algemeen

CVE
CVE-2015-4296
Leverancier(s) betrokken
- Cisco
Omschrijving
Nexus Data Broker (NDB) On Cisco Nexus 3000 Devices With Software 6.0(2)A6(1) Allows Remote Attackers To Cause A Denial Of Service (Java Process Restart) Via Crafted Connections To The Java Application, Aka Bug ID CSCut87006.
Publicatie
Woensdag, 19 Augustus 2015
Gewijzigd
Donderdag, 21 September 2017 08:28
Ernst
Medium

Score

Score
5.0
    - Basis
5.0
    - Impact
2.9
    - Misbruik
10.0

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Geen Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek niet misbruiken om vertrouwelijke informatie van het systeem te halen.
Integriteit
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de systeemintegriteit. De informatie op het systeem blijft betrouwbaar en onaangetast.
Beschikbaarheid
Gedeeltelijk Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, wordt de beschikbaarheid van het systeem gedeeltelijk beperkt. Het systeem presteert zwakker of is nog maar beperkt te bereiken.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
cisco nx-os 6.0(2)a6(1)

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE