Kwetsbaarheid CVE-2015-4302

The Web Interface In Cisco FireSIGHT Management Center 5.3.1.4 Allows Remote Attackers To Delete Arbitrary System Policies Via Modified Parameters In A POST Request, Aka Bug ID CSCuu25390.

Algemeen

CVE
CVE-2015-4302
Leverancier(s) betrokken
- Cisco
Omschrijving
The Web Interface In Cisco FireSIGHT Management Center 5.3.1.4 Allows Remote Attackers To Delete Arbitrary System Policies Via Modified Parameters In A POST Request, Aka Bug ID CSCuu25390.
Publicatie
Woensdag, 19 Augustus 2015
Gewijzigd
Woensdag, 28 December 2016 18:28
Ernst
Medium

Score

Score
6.4
    - Basis
6.4
    - Impact
4.9
    - Misbruik
10.0

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:P)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Geen Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek niet misbruiken om vertrouwelijke informatie van het systeem te halen.
Integriteit
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat databestanden toegankelijk via het systeem of lokale systeeminformatie aan te passen, maar kan niet controleren welke bestanden kunnen worden aangepast of in welke mate. De integriteit van het systeem is gedeeltelijk aangetast.
Beschikbaarheid
Gedeeltelijk Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, wordt de beschikbaarheid van het systeem gedeeltelijk beperkt. Het systeem presteert zwakker of is nog maar beperkt te bereiken.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
cisco firesight system software 5.3.1.4

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE