Kwetsbaarheid CVE-2015-4327

The CLI In Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway X8.5.2 Allows Local Users To Obtain Root Privileges By Writing Script Arguments To An Unspecified File, Aka Bug ID CSCuv12542.

Algemeen

CVE
CVE-2015-4327
Leverancier(s) betrokken
- Cisco
Omschrijving
The CLI In Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway X8.5.2 Allows Local Users To Obtain Root Privileges By Writing Script Arguments To An Unspecified File, Aka Bug ID CSCuv12542.
Publicatie
Woensdag, 19 Augustus 2015
Gewijzigd
Woensdag, 4 Januari 2017 18:21
Ernst
High

Score

Score
7.2
    - Basis
7.2
    - Impact
10.0
    - Misbruik
3.9

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Toegankelijkheid
Lokaal Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken, mits deze fysieke toegang heeft tot het systeem of toegang heeft via een gebruikers- of beheeraccount.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Volledig Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek alle informatiebestanden van een systeem inzien.
Integriteit
Volledig Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat alle bestanden op een systeem aan te passen. De integriteit van het systeem is daarmee volledig aangetast, de informatie op het systeem is onbetrouwbaar geworden.
Beschikbaarheid
Volledig Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, kunnen er ernstige gevolgen zijn voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem kan volledig onbeschikbaar worden gemaakt.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
cisco telepresence video communication server software x8.5.2 :~~expressway~~~

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE