Kwetsbaarheid CVE-2015-4534

Java Method Server (JMS) In EMC Documentum Content Server Before 6.7SP1 P32, 6.7SP2 Before P25, 7.0 Before P19, 7.1 Before P16, And 7.2 Before P02 Allows Remote Authenticated Users To Execute Arbitrary Code By Forging A Signature For A Query String That Lacks The Method_verb Parameter.

Algemeen

CVE
CVE-2015-4534
Leverancier(s) betrokken
- Emc
Omschrijving
Java Method Server (JMS) In EMC Documentum Content Server Before 6.7SP1 P32, 6.7SP2 Before P25, 7.0 Before P19, 7.1 Before P16, And 7.2 Before P02 Allows Remote Authenticated Users To Execute Arbitrary Code By Forging A Signature For A Query String That Lacks The Method_verb Parameter.
Publicatie
Donderdag, 20 Augustus 2015
Gewijzigd
Donderdag, 21 September 2017 08:28
Ernst
High

Score

Score
9.0
    - Basis
9.0
    - Impact
10.0
    - Misbruik
8.0

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Enkel Een kwaadwillende derde moet zich eenmalig kunnen authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek. De moeilijkheidsgraad van de authenticatie speelt geen rol in het vaststellen van deze beoordeling.
Configuratie
Volledig Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek alle informatiebestanden van een systeem inzien.
Integriteit
Volledig Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat alle bestanden op een systeem aan te passen. De integriteit van het systeem is daarmee volledig aangetast, de informatie op het systeem is onbetrouwbaar geworden.
Beschikbaarheid
Volledig Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, kunnen er ernstige gevolgen zijn voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem kan volledig onbeschikbaar worden gemaakt.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
emc documentum content server 7.2
emc documentum content server 7.1
emc documentum content server 7.0
emc documentum content server 6.7 sp2
emc documentum content server 6.7 sp1

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE