Kwetsbaarheid CVE-2015-4535

Java Method Server (JMS) In EMC Documentum Content Server Before 6.7SP1 P32, 6.7SP2 Before P25, 7.0 Before P19, 7.1 Before P16, And 7.2 Before P02, When __debug_trace__ Is Configured, Allows Remote Authenticated Users To Gain Super-user Privileges By Leveraging The Ability To Read A Log File Containing A Login Ticket.

Algemeen

CVE
CVE-2015-4535
Leverancier(s) betrokken
- Emc
Omschrijving
Java Method Server (JMS) In EMC Documentum Content Server Before 6.7SP1 P32, 6.7SP2 Before P25, 7.0 Before P19, 7.1 Before P16, And 7.2 Before P02, When __debug_trace__ Is Configured, Allows Remote Authenticated Users To Gain Super-user Privileges By Leveraging The Ability To Read A Log File Containing A Login Ticket.
Publicatie
Donderdag, 20 Augustus 2015
Gewijzigd
Donderdag, 21 September 2017 08:28
Ernst
High

Score

Score
7.5
    - Basis
7.5
    - Impact
8.5
    - Misbruik
6.8

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:M/Au:S/C:P/I:P/A:C)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Gemiddeld Er is enige planning en geluk (bijvoorbeeld het gehoor geven aan phishing-mails door het slachtoffer) nodig voor een kwaadwillende derde om dit beveiligingslek te kunnen misbruiken.
Authenticatie
Enkel Een kwaadwillende derde moet zich eenmalig kunnen authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek. De moeilijkheidsgraad van de authenticatie speelt geen rol in het vaststellen van deze beoordeling.
Configuratie
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek toegang krijgen tot bepaalde systeembestanden, maar kan niet controleren welke informatie precies wordt verkregen.
Integriteit
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat databestanden toegankelijk via het systeem of lokale systeeminformatie aan te passen, maar kan niet controleren welke bestanden kunnen worden aangepast of in welke mate. De integriteit van het systeem is gedeeltelijk aangetast.
Beschikbaarheid
Volledig Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, kunnen er ernstige gevolgen zijn voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem kan volledig onbeschikbaar worden gemaakt.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
emc documentum content server 7.2
emc documentum content server 7.1
emc documentum content server 7.0
emc documentum content server 6.7 sp2
emc documentum content server 6.7 sp1

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE