Kwetsbaarheid CVE-2015-4536

EMC Documentum Content Server Before 7.0 P20, 7.1 Before P18, And 7.2 Before P02, When RPC Tracing Is Configured, Stores Certain Obfuscated Password Data In A Log File, Which Allows Remote Authenticated Users To Obtain Sensitive Information By Reading This File.

Algemeen

CVE
CVE-2015-4536
Leverancier(s) betrokken
- Emc
Omschrijving
EMC Documentum Content Server Before 7.0 P20, 7.1 Before P18, And 7.2 Before P02, When RPC Tracing Is Configured, Stores Certain Obfuscated Password Data In A Log File, Which Allows Remote Authenticated Users To Obtain Sensitive Information By Reading This File.
Publicatie
Donderdag, 20 Augustus 2015
Gewijzigd
Donderdag, 21 September 2017 08:28
Ernst
Low

Score

Score
3.5
    - Basis
3.5
    - Impact
2.9
    - Misbruik
6.8

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:M/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Gemiddeld Er is enige planning en geluk (bijvoorbeeld het gehoor geven aan phishing-mails door het slachtoffer) nodig voor een kwaadwillende derde om dit beveiligingslek te kunnen misbruiken.
Authenticatie
Enkel Een kwaadwillende derde moet zich eenmalig kunnen authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek. De moeilijkheidsgraad van de authenticatie speelt geen rol in het vaststellen van deze beoordeling.
Configuratie
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek toegang krijgen tot bepaalde systeembestanden, maar kan niet controleren welke informatie precies wordt verkregen.
Integriteit
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de systeemintegriteit. De informatie op het systeem blijft betrouwbaar en onaangetast.
Beschikbaarheid
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem blijft volledig toegankelijk.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
emc documentum content server 7.2
emc documentum content server 7.1
emc documentum content server 7.0

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE