Kwetsbaarheid CVE-2015-5408

HP CentralView Fraud Risk Management 11.1, 11.2, And 11.3; CentralView Revenue Leakage Control 4.1, 4.2, And 4.3; CentralView Dealer Performance Audit 2.0 And 2.1; CentralView Credit Risk Control 2.1, 2.2, And 2.3; CentralView Roaming Fraud Control 2.1, 2.2, And 2.3; And CentralView Subscription Fraud Prevention 2.0 And 2.1 Allow Remote Attackers To Obtain Sensitive Information Via Unspecified Vectors, A Different Vulnerability Than CVE-2015-5406 And CVE-2015-5407.

Algemeen

CVE
CVE-2015-5408
Leverancier(s) betrokken
- Hp
Omschrijving
HP CentralView Fraud Risk Management 11.1, 11.2, And 11.3; CentralView Revenue Leakage Control 4.1, 4.2, And 4.3; CentralView Dealer Performance Audit 2.0 And 2.1; CentralView Credit Risk Control 2.1, 2.2, And 2.3; CentralView Roaming Fraud Control 2.1, 2.2, And 2.3; And CentralView Subscription Fraud Prevention 2.0 And 2.1 Allow Remote Attackers To Obtain Sensitive Information Via Unspecified Vectors, A Different Vulnerability Than CVE-2015-5406 And CVE-2015-5407.
Publicatie
Zaterdag, 22 Augustus 2015
Gewijzigd
Maandag, 28 November 2016 22:22
Ernst
Medium

Score

Score
6.0
    - Basis
6.0
    - Impact
10.0
    - Misbruik
1.5

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:L/AC:H/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Toegankelijkheid
Lokaal Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken, mits deze fysieke toegang heeft tot het systeem of toegang heeft via een gebruikers- of beheeraccount.
Complexiteit
Hoog Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek alleen misbruiken in uitzonderlijke situaties. Er is bijvoorbeeld veel planning vereist of naast dit beveiligingslek moeten er andere tekortkomingen in de beveiliging zijn.
Authenticatie
Enkel Een kwaadwillende derde moet zich eenmalig kunnen authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek. De moeilijkheidsgraad van de authenticatie speelt geen rol in het vaststellen van deze beoordeling.
Configuratie
Volledig Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek alle informatiebestanden van een systeem inzien.
Integriteit
Volledig Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat alle bestanden op een systeem aan te passen. De integriteit van het systeem is daarmee volledig aangetast, de informatie op het systeem is onbetrouwbaar geworden.
Beschikbaarheid
Volledig Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, kunnen er ernstige gevolgen zijn voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem kan volledig onbeschikbaar worden gemaakt.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
hp centralview subscription fraud prevention 2.1
hp centralview subscription fraud prevention 2.0
hp centralview roaming fraud control 2.3
hp centralview roaming fraud control 2.2
hp centralview roaming fraud control 2.1
hp centralview revenue leakage control 4.3
hp centralview revenue leakage control 4.2
hp centralview revenue leakage control 4.1
hp centralview fraud risk management 11.3
hp centralview fraud risk management 11.2
hp centralview fraud risk management 11.1
hp centralview dealer performance audit 2.1
hp centralview dealer performance audit 2.0
hp centralview credit risk control 2.3
hp centralview credit risk control 2.2
hp centralview credit risk control 2.1

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE