Kwetsbaarheid CVE-2015-5566

Use-after-free Vulnerability In Adobe Flash Player Before 18.0.0.232 On Windows And OS X And Before 11.2.202.508 On Linux, Adobe AIR Before 18.0.0.199, Adobe AIR SDK Before 18.0.0.199, And Adobe AIR SDK & Compiler Before 18.0.0.199 Allows Attackers To Execute Arbitrary Code Via Unspecified Vectors, A Different Vulnerability Than CVE-2015-5127, CVE-2015-5130, CVE-2015-5134, CVE-2015-5539, CVE-2015-5540, CVE-2015-5550, CVE-2015-5551, CVE-2015-5556, CVE-2015-5557, CVE-2015-5559, CVE-2015-5561, CVE-2015-5563, CVE-2015-5564, And CVE-2015-5565.

Algemeen

CVE
CVE-2015-5566
Leverancier(s) betrokken
- Adobe
Omschrijving
Use-after-free Vulnerability In Adobe Flash Player Before 18.0.0.232 On Windows And OS X And Before 11.2.202.508 On Linux, Adobe AIR Before 18.0.0.199, Adobe AIR SDK Before 18.0.0.199, And Adobe AIR SDK & Compiler Before 18.0.0.199 Allows Attackers To Execute Arbitrary Code Via Unspecified Vectors, A Different Vulnerability Than CVE-2015-5127, CVE-2015-5130, CVE-2015-5134, CVE-2015-5539, CVE-2015-5540, CVE-2015-5550, CVE-2015-5551, CVE-2015-5556, CVE-2015-5557, CVE-2015-5559, CVE-2015-5561, CVE-2015-5563, CVE-2015-5564, And CVE-2015-5565.
Publicatie
Maandag, 24 Augustus 2015
Gewijzigd
Vrijdag, 5 Januari 2018 07:23
Ernst
High

Score

Score
10.0
    - Basis
10.0
    - Impact
10.0
    - Misbruik
10.0

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Volledig Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek alle informatiebestanden van een systeem inzien.
Integriteit
Volledig Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat alle bestanden op een systeem aan te passen. De integriteit van het systeem is daarmee volledig aangetast, de informatie op het systeem is onbetrouwbaar geworden.
Beschikbaarheid
Volledig Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, kunnen er ernstige gevolgen zijn voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem kan volledig onbeschikbaar worden gemaakt.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
adobe flash player 18.0.0.209
adobe flash player 11.2.202.491
adobe air sdk & compiler 18.0.0.180
adobe air sdk 18.0.0.180
adobe air 18.0.0.180

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE