Kwetsbaarheid CVE-2015-5964

The (1) Contrib.sessions.backends.base.SessionBase.flush And (2) Cache_db.SessionStore.flush Functions In Django 1.7.x Before 1.7.10, 1.4.x Before 1.4.22, And Possibly Other Versions Create Empty Sessions In Certain Circumstances, Which Allows Remote Attackers To Cause A Denial Of Service (session Store Consumption) Via Unspecified Vectors.

Algemeen

CVE
CVE-2015-5964
Leverancier(s) betrokken
- Djangoproject
- Canonical
- Oracle
Omschrijving
The (1) Contrib.sessions.backends.base.SessionBase.flush And (2) Cache_db.SessionStore.flush Functions In Django 1.7.x Before 1.7.10, 1.4.x Before 1.4.22, And Possibly Other Versions Create Empty Sessions In Certain Circumstances, Which Allows Remote Attackers To Cause A Denial Of Service (session Store Consumption) Via Unspecified Vectors.
Publicatie
Maandag, 24 Augustus 2015
Gewijzigd
Zaterdag, 24 December 2016 07:21
Ernst
Medium

Score

Score
5.0
    - Basis
5.0
    - Impact
2.9
    - Misbruik
10.0

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Geen Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek niet misbruiken om vertrouwelijke informatie van het systeem te halen.
Integriteit
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de systeemintegriteit. De informatie op het systeem blijft betrouwbaar en onaangetast.
Beschikbaarheid
Gedeeltelijk Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, wordt de beschikbaarheid van het systeem gedeeltelijk beperkt. Het systeem presteert zwakker of is nog maar beperkt te bereiken.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
oracle solaris 11.3
djangoproject django 1.8 beta1
djangoproject django 1.8.3
djangoproject django 1.8.2
djangoproject django 1.8.1
djangoproject django 1.8.0
djangoproject django 1.7 rc3
djangoproject django 1.7 rc2
djangoproject django 1.7 rc1
djangoproject django 1.7 beta4
djangoproject django 1.7 beta3
djangoproject django 1.7 beta2
djangoproject django 1.7 beta1
djangoproject django 1.7.9
djangoproject django 1.7.8
djangoproject django 1.7.7
djangoproject django 1.7.6
djangoproject django 1.7.5
djangoproject django 1.7.4
djangoproject django 1.7.3
djangoproject django 1.7.2
djangoproject django 1.7.1
djangoproject django 1.4
djangoproject django 1.4.9
djangoproject django 1.4.8
djangoproject django 1.4.7
djangoproject django 1.4.6
djangoproject django 1.4.5
djangoproject django 1.4.4
djangoproject django 1.4.2
djangoproject django 1.4.21
djangoproject django 1.4.20
djangoproject django 1.4.1
djangoproject django 1.4.19
djangoproject django 1.4.17
djangoproject django 1.4.14
djangoproject django 1.4.13
djangoproject django 1.4.12
djangoproject django 1.4.11
djangoproject django 1.4.10
canonical ubuntu linux 15.04
canonical ubuntu linux 14.04 :~~lts~~~
canonical ubuntu linux 12.04 :~~lts~~~

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE