Kwetsbaarheid CVE-2015-6243

The Dissector-table Implementation In Epan/packet.c In Wireshark 1.12.x Before 1.12.7 Mishandles Table Searches For Empty Strings, Which Allows Remote Attackers To Cause A Denial Of Service (application Crash) Via A Crafted Packet, Related To The (1) Dissector_get_string_handle And (2) Dissector_get_default_string_handle Functions.

Algemeen

CVE
CVE-2015-6243
Leverancier(s) betrokken
- Wireshark
- Oracle
Omschrijving
The Dissector-table Implementation In Epan/packet.c In Wireshark 1.12.x Before 1.12.7 Mishandles Table Searches For Empty Strings, Which Allows Remote Attackers To Cause A Denial Of Service (application Crash) Via A Crafted Packet, Related To The (1) Dissector_get_string_handle And (2) Dissector_get_default_string_handle Functions.
Publicatie
Maandag, 24 Augustus 2015
Gewijzigd
Zaterdag, 24 December 2016 07:21
Ernst
Medium

Score

Score
4.3
    - Basis
4.3
    - Impact
2.9
    - Misbruik
8.6

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Gemiddeld Er is enige planning en geluk (bijvoorbeeld het gehoor geven aan phishing-mails door het slachtoffer) nodig voor een kwaadwillende derde om dit beveiligingslek te kunnen misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Geen Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek niet misbruiken om vertrouwelijke informatie van het systeem te halen.
Integriteit
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de systeemintegriteit. De informatie op het systeem blijft betrouwbaar en onaangetast.
Beschikbaarheid
Gedeeltelijk Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, wordt de beschikbaarheid van het systeem gedeeltelijk beperkt. Het systeem presteert zwakker of is nog maar beperkt te bereiken.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
wireshark wireshark 1.12.6
wireshark wireshark 1.12.5
wireshark wireshark 1.12.4
wireshark wireshark 1.12.3
wireshark wireshark 1.12.2
wireshark wireshark 1.12.1
wireshark wireshark 1.12.0
oracle solaris 11.3
oracle linux 7.0

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE