Kwetsbaarheid CVE-2015-6524

The LDAPLoginModule Implementation In The Java Authentication And Authorization Service (JAAS) In Apache ActiveMQ 5.x Before 5.10.1 Allows Wildcard Operators In Usernames, Which Allows Remote Attackers To Obtain Credentials Via A Brute Force Attack. NOTE: This Identifier Was SPLIT From CVE-2014-3612 Per ADT2 Due To Different Vulnerability Types.

Algemeen

CVE
CVE-2015-6524
Leverancier(s) betrokken
- Apache
- Fedoraproject
Omschrijving
The LDAPLoginModule Implementation In The Java Authentication And Authorization Service (JAAS) In Apache ActiveMQ 5.x Before 5.10.1 Allows Wildcard Operators In Usernames, Which Allows Remote Attackers To Obtain Credentials Via A Brute Force Attack. NOTE: This Identifier Was SPLIT From CVE-2014-3612 Per ADT2 Due To Different Vulnerability Types.
Publicatie
Maandag, 24 Augustus 2015
Gewijzigd
Vrijdag, 9 December 2016 16:21
Ernst
Medium

Score

Score
5.0
    - Basis
5.0
    - Impact
2.9
    - Misbruik
10.0

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek toegang krijgen tot bepaalde systeembestanden, maar kan niet controleren welke informatie precies wordt verkregen.
Integriteit
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de systeemintegriteit. De informatie op het systeem blijft betrouwbaar en onaangetast.
Beschikbaarheid
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem blijft volledig toegankelijk.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
fedoraproject fedora 23
fedoraproject fedora 22
apache activemq 5.9.1
apache activemq 5.9.0
apache activemq 5.8.0
apache activemq 5.7.0
apache activemq 5.6.0
apache activemq 5.5.1
apache activemq 5.5.0
apache activemq 5.4.3
apache activemq 5.4.2
apache activemq 5.4.1
apache activemq 5.4.0
apache activemq 5.3.2
apache activemq 5.3.1
apache activemq 5.3.0
apache activemq 5.2.0
apache activemq 5.10.0
apache activemq 5.1.0
apache activemq 5.0.0

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE