Kwetsbaarheid CVE-2015-6563

The Monitor Component In Sshd In OpenSSH Before 7.0 On Non-OpenBSD Platforms Accepts Extraneous Username Data In MONITOR_REQ_PAM_INIT_CTX Requests, Which Allows Local Users To Conduct Impersonation Attacks By Leveraging Any SSH Login Access In Conjunction With Control Of The Sshd Uid To Send A Crafted MONITOR_REQ_PWNAM Request, Related To Monitor.c And Monitor_wrap.c.

Algemeen

CVE
CVE-2015-6563
Leverancier(s) betrokken
- Openbsd
- Apple
Omschrijving
The Monitor Component In Sshd In OpenSSH Before 7.0 On Non-OpenBSD Platforms Accepts Extraneous Username Data In MONITOR_REQ_PAM_INIT_CTX Requests, Which Allows Local Users To Conduct Impersonation Attacks By Leveraging Any SSH Login Access In Conjunction With Control Of The Sshd Uid To Send A Crafted MONITOR_REQ_PWNAM Request, Related To Monitor.c And Monitor_wrap.c.
Publicatie
Zondag, 23 Augustus 2015
Gewijzigd
Dinsdag, 11 September 2018 15:00
Ernst
Low

Score

Score
1.9
    - Basis
1.9
    - Impact
2.9
    - Misbruik
3.4

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:L/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Toegankelijkheid
Lokaal Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken, mits deze fysieke toegang heeft tot het systeem of toegang heeft via een gebruikers- of beheeraccount.
Complexiteit
Gemiddeld Er is enige planning en geluk (bijvoorbeeld het gehoor geven aan phishing-mails door het slachtoffer) nodig voor een kwaadwillende derde om dit beveiligingslek te kunnen misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Geen Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek niet misbruiken om vertrouwelijke informatie van het systeem te halen.
Integriteit
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat databestanden toegankelijk via het systeem of lokale systeeminformatie aan te passen, maar kan niet controleren welke bestanden kunnen worden aangepast of in welke mate. De integriteit van het systeem is gedeeltelijk aangetast.
Beschikbaarheid
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem blijft volledig toegankelijk.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
openbsd openssh 6.9
apple mac os x 10.11.0

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE