Kwetsbaarheid CVE-2015-7921

The FTP Server In Pro-face GP-Pro EX EX-ED Before 4.05.000, PFXEXEDV Before 4.05.000, PFXEXEDLS Before 4.05.000, And PFXEXGRPLS Before 4.05.000 Has Hardcoded Credentials, Which Makes It Easier For Remote Attackers To Bypass Authentication By Leveraging Knowledge Of These Credentials.

Algemeen

CVE
CVE-2015-7921
Leverancier(s) betrokken
- Pro-face
Omschrijving
The FTP Server In Pro-face GP-Pro EX EX-ED Before 4.05.000, PFXEXEDV Before 4.05.000, PFXEXEDLS Before 4.05.000, And PFXEXGRPLS Before 4.05.000 Has Hardcoded Credentials, Which Makes It Easier For Remote Attackers To Bypass Authentication By Leveraging Knowledge Of These Credentials.
Publicatie
Woensdag, 6 April 2016
Gewijzigd
Donderdag, 7 April 2016
Ernst
Medium

Score

Score
6.4
    - Basis
6.4
    - Impact
4.9
    - Misbruik
10.0

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek toegang krijgen tot bepaalde systeembestanden, maar kan niet controleren welke informatie precies wordt verkregen.
Integriteit
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat databestanden toegankelijk via het systeem of lokale systeeminformatie aan te passen, maar kan niet controleren welke bestanden kunnen worden aangepast of in welke mate. De integriteit van het systeem is gedeeltelijk aangetast.
Beschikbaarheid
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem blijft volledig toegankelijk.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
pro-face gp-pro ex pfxexgrpls 4.0.4
pro-face gp-pro ex pfxexedv 4.0.4
pro-face gp-pro ex pfxexedls 4.0.4
pro-face gp-pro ex ex-ed 4.0.4

Referenties

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE