Kwetsbaarheid CVE-2015-8305

Huawei Sophia-L10 Smartphones With Software Before P7-L10C900B852 Allow Attackers To Cause A Denial Of Service (system Panic) Via A Crafted Application With The System Or Camera Privilege.

Algemeen

CVE
CVE-2015-8305
Leverancier(s) betrokken
- Huawei
Omschrijving
Huawei Sophia-L10 Smartphones With Software Before P7-L10C900B852 Allow Attackers To Cause A Denial Of Service (system Panic) Via A Crafted Application With The System Or Camera Privilege.
Publicatie
Donderdag, 7 April 2016
Gewijzigd
Donderdag, 14 April 2016
Ernst
High

Score

Score
7.1
    - Basis
7.1
    - Impact
6.9
    - Misbruik
8.6

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Gemiddeld Er is enige planning en geluk (bijvoorbeeld het gehoor geven aan phishing-mails door het slachtoffer) nodig voor een kwaadwillende derde om dit beveiligingslek te kunnen misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Geen Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek niet misbruiken om vertrouwelijke informatie van het systeem te halen.
Integriteit
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de systeemintegriteit. De informatie op het systeem blijft betrouwbaar en onaangetast.
Beschikbaarheid
Volledig Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, kunnen er ernstige gevolgen zijn voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem kan volledig onbeschikbaar worden gemaakt.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
huawei p7 firmware p7-l10c900b852

Referenties

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE