Kwetsbaarheid CVE-2015-8523

The Server In IBM Tivoli Storage Manager FastBack 5.5.x And 6.x Before 6.1.12.2 Allows Remote Attackers To Cause A Denial Of Service (service Crash) Via Crafted Packets To A TCP Port.

Algemeen

CVE
CVE-2015-8523
Leverancier(s) betrokken
- Ibm
Omschrijving
The Server In IBM Tivoli Storage Manager FastBack 5.5.x And 6.x Before 6.1.12.2 Allows Remote Attackers To Cause A Denial Of Service (service Crash) Via Crafted Packets To A TCP Port.
Publicatie
Dinsdag, 5 April 2016
Gewijzigd
Maandag, 28 November 2016 22:23
Ernst
Medium

Score

Score
5.0
    - Basis
5.0
    - Impact
2.9
    - Misbruik
10.0

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Geen Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek niet misbruiken om vertrouwelijke informatie van het systeem te halen.
Integriteit
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de systeemintegriteit. De informatie op het systeem blijft betrouwbaar en onaangetast.
Beschikbaarheid
Gedeeltelijk Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, wordt de beschikbaarheid van het systeem gedeeltelijk beperkt. Het systeem presteert zwakker of is nog maar beperkt te bereiken.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
ibm tivoli storage manager fastback 6.1.9
ibm tivoli storage manager fastback 6.1.9.1
ibm tivoli storage manager fastback 6.1.9.0
ibm tivoli storage manager fastback 6.1.8
ibm tivoli storage manager fastback 6.1.8.0
ibm tivoli storage manager fastback 6.1.7
ibm tivoli storage manager fastback 6.1.7.2
ibm tivoli storage manager fastback 6.1.7.1
ibm tivoli storage manager fastback 6.1.7.0
ibm tivoli storage manager fastback 6.1.6
ibm tivoli storage manager fastback 6.1.6.2
ibm tivoli storage manager fastback 6.1.6.1
ibm tivoli storage manager fastback 6.1.6.0
ibm tivoli storage manager fastback 6.1.5
ibm tivoli storage manager fastback 6.1.5.2
ibm tivoli storage manager fastback 6.1.5.0
ibm tivoli storage manager fastback 6.1.4
ibm tivoli storage manager fastback 6.1.4.0
ibm tivoli storage manager fastback 6.1.3
ibm tivoli storage manager fastback 6.1.3.0
ibm tivoli storage manager fastback 6.1.2
ibm tivoli storage manager fastback 6.1.2.0
ibm tivoli storage manager fastback 6.1.1
ibm tivoli storage manager fastback 6.1.12
ibm tivoli storage manager fastback 6.1.12.1
ibm tivoli storage manager fastback 6.1.11
ibm tivoli storage manager fastback 6.1.11.1
ibm tivoli storage manager fastback 6.1.11.0
ibm tivoli storage manager fastback 6.1.10
ibm tivoli storage manager fastback 6.1.10.1
ibm tivoli storage manager fastback 6.1.10.0
ibm tivoli storage manager fastback 6.1.1.0
ibm tivoli storage manager fastback 6.1.0
ibm tivoli storage manager fastback 6.1.0.1
ibm tivoli storage manager fastback 5.5.0

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE