Kwetsbaarheid CVE-2015-8558

The Ehci_process_itd Function In Hw/usb/hcd-ehci.c In QEMU Allows Local Guest OS Administrators To Cause A Denial Of Service (infinite Loop And CPU Consumption) Via A Circular Isochronous Transfer Descriptor (iTD) List.

Algemeen

CVE
CVE-2015-8558
Leverancier(s) betrokken
- Qemu
Omschrijving
The Ehci_process_itd Function In Hw/usb/hcd-ehci.c In QEMU Allows Local Guest OS Administrators To Cause A Denial Of Service (infinite Loop And CPU Consumption) Via A Circular Isochronous Transfer Descriptor (iTD) List.
Publicatie
Maandag, 23 Mei 2016
Gewijzigd
Zaterdag, 4 November 2017 06:21
Ernst
Medium

Score

Score
4.9
    - Basis
4.9
    - Impact
6.9
    - Misbruik
3.9

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Toegankelijkheid
Lokaal Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken, mits deze fysieke toegang heeft tot het systeem of toegang heeft via een gebruikers- of beheeraccount.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Geen Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek niet misbruiken om vertrouwelijke informatie van het systeem te halen.
Integriteit
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de systeemintegriteit. De informatie op het systeem blijft betrouwbaar en onaangetast.
Beschikbaarheid
Volledig Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, kunnen er ernstige gevolgen zijn voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem kan volledig onbeschikbaar worden gemaakt.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
qemu qemu -

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE