Kwetsbaarheid CVE-2016-0729

Multiple Buffer Overflows In (1) Internal/XMLReader.cpp, (2) Util/XMLURL.cpp, And (3) Util/XMLUri.cpp In The XML Parser Library In Apache Xerces-C Before 3.1.3 Allow Remote Attackers To Cause A Denial Of Service (segmentation Fault Or Memory Corruption) Or Possibly Execute Arbitrary Code Via A Crafted Document.

Algemeen

CVE
CVE-2016-0729
Leverancier(s) betrokken
- Apache
- Fedoraproject
Omschrijving
Multiple Buffer Overflows In (1) Internal/XMLReader.cpp, (2) Util/XMLURL.cpp, And (3) Util/XMLUri.cpp In The XML Parser Library In Apache Xerces-C Before 3.1.3 Allow Remote Attackers To Cause A Denial Of Service (segmentation Fault Or Memory Corruption) Or Possibly Execute Arbitrary Code Via A Crafted Document.
Publicatie
Donderdag, 7 April 2016
Gewijzigd
Woensdag, 17 Oktober 2018 08:00
Ernst
High

Score

Score
7.5
    - Basis
7.5
    - Impact
6.4
    - Misbruik
10.0

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek toegang krijgen tot bepaalde systeembestanden, maar kan niet controleren welke informatie precies wordt verkregen.
Integriteit
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat databestanden toegankelijk via het systeem of lokale systeeminformatie aan te passen, maar kan niet controleren welke bestanden kunnen worden aangepast of in welke mate. De integriteit van het systeem is gedeeltelijk aangetast.
Beschikbaarheid
Gedeeltelijk Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, wordt de beschikbaarheid van het systeem gedeeltelijk beperkt. Het systeem presteert zwakker of is nog maar beperkt te bereiken.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
fedoraproject fedora 24
fedoraproject fedora 23
fedoraproject fedora 22
apache xerces-c++ 3.1.2

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE