Kwetsbaarheid CVE-2016-0791

Jenkins Before 1.650 And LTS Before 1.642.2 Do Not Use A Constant-time Algorithm To Verify CSRF Tokens, Which Makes It Easier For Remote Attackers To Bypass A CSRF Protection Mechanism Via A Brute-force Approach.

Algemeen

CVE
CVE-2016-0791
Leverancier(s) betrokken
- Jenkins
- Redhat
Omschrijving
Jenkins Before 1.650 And LTS Before 1.642.2 Do Not Use A Constant-time Algorithm To Verify CSRF Tokens, Which Makes It Easier For Remote Attackers To Bypass A CSRF Protection Mechanism Via A Brute-force Approach.
Publicatie
Donderdag, 7 April 2016
Gewijzigd
Vrijdag, 5 Januari 2018 07:24
Ernst
High

Score

Score
7.5
    - Basis
7.5
    - Impact
6.4
    - Misbruik
10.0

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek toegang krijgen tot bepaalde systeembestanden, maar kan niet controleren welke informatie precies wordt verkregen.
Integriteit
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat databestanden toegankelijk via het systeem of lokale systeeminformatie aan te passen, maar kan niet controleren welke bestanden kunnen worden aangepast of in welke mate. De integriteit van het systeem is gedeeltelijk aangetast.
Beschikbaarheid
Gedeeltelijk Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, wordt de beschikbaarheid van het systeem gedeeltelijk beperkt. Het systeem presteert zwakker of is nog maar beperkt te bereiken.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
redhat openshift 3.1 :~~enterprise~~~
jenkins jenkins 1.649
jenkins jenkins 1.642.1 :~~lts~~~

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE