Kwetsbaarheid CVE-2016-0907

EMC Isilon OneFS 7.1.x And 7.2.x Before 7.2.1.3 And 8.0.x Before 8.0.0.1, And IsilonSD Edge OneFS 8.0.x Before 8.0.0.1, Does Not Require SMB Signing Within A DCERPC Session Over Ncacn_np, Which Allows Man-in-the-middle Attackers To Spoof SMB Clients By Modifying The Client-server Data Stream, A Similar Issue To CVE-2016-2115.

Algemeen

CVE
CVE-2016-0907
Leverancier(s) betrokken
- Emc
Omschrijving
EMC Isilon OneFS 7.1.x And 7.2.x Before 7.2.1.3 And 8.0.x Before 8.0.0.1, And IsilonSD Edge OneFS 8.0.x Before 8.0.0.1, Does Not Require SMB Signing Within A DCERPC Session Over Ncacn_np, Which Allows Man-in-the-middle Attackers To Spoof SMB Clients By Modifying The Client-server Data Stream, A Similar Issue To CVE-2016-2115.
Publicatie
Zondag, 29 Mei 2016
Gewijzigd
Dinsdag, 8 Augustus 2017 18:21
Ernst
Medium

Score

Score
4.3
    - Basis
4.3
    - Impact
2.9
    - Misbruik
8.6

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Gemiddeld Er is enige planning en geluk (bijvoorbeeld het gehoor geven aan phishing-mails door het slachtoffer) nodig voor een kwaadwillende derde om dit beveiligingslek te kunnen misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Geen Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek niet misbruiken om vertrouwelijke informatie van het systeem te halen.
Integriteit
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat databestanden toegankelijk via het systeem of lokale systeeminformatie aan te passen, maar kan niet controleren welke bestanden kunnen worden aangepast of in welke mate. De integriteit van het systeem is gedeeltelijk aangetast.
Beschikbaarheid
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem blijft volledig toegankelijk.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
emc isilonsd edge onefs 8.0.0.0
emc isilon onefs 8.0.0.0
emc isilon onefs 7.2.1.2
emc isilon onefs 7.2.1.1
emc isilon onefs 7.2.1.0
emc isilon onefs 7.2.0.0
emc isilon onefs 7.1.1.9
emc isilon onefs 7.1.1.8
emc isilon onefs 7.1.1.7
emc isilon onefs 7.1.1.6
emc isilon onefs 7.1.1.5
emc isilon onefs 7.1.1.4
emc isilon onefs 7.1.1.3
emc isilon onefs 7.1.1.2
emc isilon onefs 7.1.1.1
emc isilon onefs 7.1.1.0
emc isilon onefs 7.1.0.6
emc isilon onefs 7.1.0.5
emc isilon onefs 7.1.0.4
emc isilon onefs 7.1.0.3
emc isilon onefs 7.1.0.2
emc isilon onefs 7.1.0.1
emc isilon onefs 7.1.0.0

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE