Kwetsbaarheid CVE-2016-1019

Adobe Flash Player 21.0.0.197 And Earlier Allows Remote Attackers To Cause A Denial Of Service (application Crash) Or Possibly Execute Arbitrary Code Via Unspecified Vectors, As Exploited In The Wild In April 2016.

Algemeen

CVE
CVE-2016-1019
Leverancier(s) betrokken
- Adobe
Omschrijving
Adobe Flash Player 21.0.0.197 And Earlier Allows Remote Attackers To Cause A Denial Of Service (application Crash) Or Possibly Execute Arbitrary Code Via Unspecified Vectors, As Exploited In The Wild In April 2016.
Publicatie
Donderdag, 7 April 2016
Gewijzigd
Zaterdag, 13 Oktober 2018 03:01
Ernst
High

Score

Score
10.0
    - Basis
10.0
    - Impact
10.0
    - Misbruik
10.0

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Volledig Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek alle informatiebestanden van een systeem inzien.
Integriteit
Volledig Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat alle bestanden op een systeem aan te passen. De integriteit van het systeem is daarmee volledig aangetast, de informatie op het systeem is onbetrouwbaar geworden.
Beschikbaarheid
Volledig Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, kunnen er ernstige gevolgen zijn voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem kan volledig onbeschikbaar worden gemaakt.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
adobe flash player 21.0.0.97 :~~~internet explorer~~
adobe flash player 21.0.0.97 :~~~edge~~
adobe flash player 21.0.0.97 :~~~chrome~~
adobe flash player 20.0.0.306
adobe flash player 20.0.0.286
adobe flash player 20.0.0.235
adobe flash player 20.0.0.228
adobe flash player 19.0.0.245
adobe flash player 19.0.0.226
adobe flash player 19.0.0.207
adobe flash player 19.0.0.185
adobe flash player 18.0.0.333 :~~esr~~~
adobe flash player 11.2.202.577

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE