Kwetsbaarheid CVE-2016-1167

Cross-site Request Forgery (CSRF) Vulnerability On NEC Aterm WG300HP Devices Allows Remote Attackers To Hijack The Authentication Of Arbitrary Users.

Algemeen

CVE
CVE-2016-1167
Leverancier(s) betrokken
- Aterm
Omschrijving
Cross-site Request Forgery (CSRF) Vulnerability On NEC Aterm WG300HP Devices Allows Remote Attackers To Hijack The Authentication Of Arbitrary Users.
Publicatie
Vrijdag, 1 April 2016
Gewijzigd
Vrijdag, 1 April 2016
Ernst
Medium

Score

Score
6.8
    - Basis
6.8
    - Impact
6.4
    - Misbruik
8.6

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Gemiddeld Er is enige planning en geluk (bijvoorbeeld het gehoor geven aan phishing-mails door het slachtoffer) nodig voor een kwaadwillende derde om dit beveiligingslek te kunnen misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek toegang krijgen tot bepaalde systeembestanden, maar kan niet controleren welke informatie precies wordt verkregen.
Integriteit
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat databestanden toegankelijk via het systeem of lokale systeeminformatie aan te passen, maar kan niet controleren welke bestanden kunnen worden aangepast of in welke mate. De integriteit van het systeem is gedeeltelijk aangetast.
Beschikbaarheid
Gedeeltelijk Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, wordt de beschikbaarheid van het systeem gedeeltelijk beperkt. Het systeem presteert zwakker of is nog maar beperkt te bereiken.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
aterm wg300hp firmware 1.0.8

Referenties

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE