Kwetsbaarheid CVE-2016-1290

The Web API In Cisco Prime Infrastructure 1.2.0 Through 2.2(2) And Cisco Evolved Programmable Network Manager (EPNM) 1.2 Allows Remote Authenticated Users To Bypass Intended RBAC Restrictions And Gain Privileges Via An HTTP Request That Is Inconsistent With A Pattern Filter, Aka Bug ID CSCuy10227.

Algemeen

CVE
CVE-2016-1290
Leverancier(s) betrokken
- Cisco
Omschrijving
The Web API In Cisco Prime Infrastructure 1.2.0 Through 2.2(2) And Cisco Evolved Programmable Network Manager (EPNM) 1.2 Allows Remote Authenticated Users To Bypass Intended RBAC Restrictions And Gain Privileges Via An HTTP Request That Is Inconsistent With A Pattern Filter, Aka Bug ID CSCuy10227.
Publicatie
Woensdag, 6 April 2016
Gewijzigd
Zaterdag, 3 December 2016 07:21
Ernst
Medium

Score

Score
5.5
    - Basis
5.5
    - Impact
4.9
    - Misbruik
8.0

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:N)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Enkel Een kwaadwillende derde moet zich eenmalig kunnen authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek. De moeilijkheidsgraad van de authenticatie speelt geen rol in het vaststellen van deze beoordeling.
Configuratie
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek toegang krijgen tot bepaalde systeembestanden, maar kan niet controleren welke informatie precies wordt verkregen.
Integriteit
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat databestanden toegankelijk via het systeem of lokale systeeminformatie aan te passen, maar kan niet controleren welke bestanden kunnen worden aangepast of in welke mate. De integriteit van het systeem is gedeeltelijk aangetast.
Beschikbaarheid
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem blijft volledig toegankelijk.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
cisco prime infrastructure 2.2.0
cisco prime infrastructure 2.2(2)
cisco prime infrastructure 2.1.0
cisco prime infrastructure 2.0.0
cisco prime infrastructure 1.4.2
cisco prime infrastructure 1.4.1
cisco prime infrastructure 1.4.0
cisco prime infrastructure 1.4.0.45
cisco prime infrastructure 1.3.0
cisco prime infrastructure 1.3.0.20
cisco prime infrastructure 1.2.1
cisco prime infrastructure 1.2.0
cisco prime infrastructure 1.2.0.103
cisco evolved programmable network manager 1.2.0

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE