Kwetsbaarheid CVE-2016-1387

The XML API In TelePresence Codec (TC) 7.2.0, 7.2.1, 7.3.0, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, And 7.3.5 And Collaboration Endpoint (CE) 8.0.0, 8.0.1, And 8.1.0 In Cisco TelePresence Software Mishandles Authentication, Which Allows Remote Attackers To Execute Control Commands Or Make Configuration Changes Via An API Request, Aka Bug ID CSCuz26935.

Algemeen

CVE
CVE-2016-1387
Leverancier(s) betrokken
- Cisco
Omschrijving
The XML API In TelePresence Codec (TC) 7.2.0, 7.2.1, 7.3.0, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, And 7.3.5 And Collaboration Endpoint (CE) 8.0.0, 8.0.1, And 8.1.0 In Cisco TelePresence Software Mishandles Authentication, Which Allows Remote Attackers To Execute Control Commands Or Make Configuration Changes Via An API Request, Aka Bug ID CSCuz26935.
Publicatie
Donderdag, 5 Mei 2016
Gewijzigd
Donderdag, 1 December 2016 07:21
Ernst
High

Score

Score
9.0
    - Basis
9.0
    - Impact
8.5
    - Misbruik
10.0

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:C)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek toegang krijgen tot bepaalde systeembestanden, maar kan niet controleren welke informatie precies wordt verkregen.
Integriteit
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat databestanden toegankelijk via het systeem of lokale systeeminformatie aan te passen, maar kan niet controleren welke bestanden kunnen worden aangepast of in welke mate. De integriteit van het systeem is gedeeltelijk aangetast.
Beschikbaarheid
Volledig Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, kunnen er ernstige gevolgen zijn voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem kan volledig onbeschikbaar worden gemaakt.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
cisco telepresence tc software 7.3.3
cisco telepresence tc software 7.3.2
cisco telepresence tc software 7.3.1
cisco telepresence tc software 7.3.0
cisco telepresence tc software 7.2.1
cisco telepresence tc software 7.2.0

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE