Kwetsbaarheid CVE-2016-1407

Cisco IOS XR Through 5.3.2 Mishandles Local Packet Transport Services (LPTS) Flow-base Entries, Which Allows Remote Attackers To Cause A Denial Of Service (session Drop) By Making Many Connection Attempts To Open TCP Ports, Aka Bug ID CSCux95576.

Algemeen

CVE
CVE-2016-1407
Leverancier(s) betrokken
- Cisco
Omschrijving
Cisco IOS XR Through 5.3.2 Mishandles Local Packet Transport Services (LPTS) Flow-base Entries, Which Allows Remote Attackers To Cause A Denial Of Service (session Drop) By Making Many Connection Attempts To Open TCP Ports, Aka Bug ID CSCux95576.
Publicatie
Dinsdag, 24 Mei 2016
Gewijzigd
Donderdag, 1 December 2016 07:21
Ernst
Medium

Score

Score
5.0
    - Basis
5.0
    - Impact
2.9
    - Misbruik
10.0

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Geen Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek niet misbruiken om vertrouwelijke informatie van het systeem te halen.
Integriteit
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de systeemintegriteit. De informatie op het systeem blijft betrouwbaar en onaangetast.
Beschikbaarheid
Gedeeltelijk Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, wordt de beschikbaarheid van het systeem gedeeltelijk beperkt. Het systeem presteert zwakker of is nog maar beperkt te bereiken.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
cisco ios xr 5.3.2
cisco ios xr 5.3.1
cisco ios xr 5.3.0
cisco ios xr 5.2.5
cisco ios xr 5.2.4
cisco ios xr 5.2.3
cisco ios xr 5.2.2
cisco ios xr 5.2.1
cisco ios xr 5.2.0
cisco ios xr 5.1.3
cisco ios xr 5.1.2
cisco ios xr 5.1.1.k9sec
cisco ios xr 5.1.0
cisco ios xr 5.0 base
cisco ios xr 5.0.1
cisco ios xr 5.0.0
cisco ios xr 4.3.4
cisco ios xr 4.3.3
cisco ios xr 4.3.2
cisco ios xr 4.3.1
cisco ios xr 4.3.0
cisco ios xr 4.2.4
cisco ios xr 4.2.3
cisco ios xr 4.2.2
cisco ios xr 4.2.1
cisco ios xr 4.2.0
cisco ios xr 4.1 base
cisco ios xr 4.1.2
cisco ios xr 4.1.1
cisco ios xr 4.1.0
cisco ios xr 4.0 base
cisco ios xr 4.0.4
cisco ios xr 4.0.3
cisco ios xr 4.0.2
cisco ios xr 4.0.1
cisco ios xr 4.0.11
cisco ios xr 4.0.0
cisco ios xr 3.9.3
cisco ios xr 3.9.2
cisco ios xr 3.9.1
cisco ios xr 3.9.0
cisco ios xr 3.8.4
cisco ios xr 3.8.3
cisco ios xr 3.8.2
cisco ios xr 3.8.1
cisco ios xr 3.8.0
cisco ios xr 3.7 base
cisco ios xr 3.7.3
cisco ios xr 3.7.2
cisco ios xr 3.7.1
cisco ios xr 3.7.0
cisco ios xr 3.6 base
cisco ios xr 3.6.3
cisco ios xr 3.6.2
cisco ios xr 3.6.1
cisco ios xr 3.6.0
cisco ios xr 3.5.4
cisco ios xr 3.5.3
cisco ios xr 3.5.2
cisco ios xr 3.5.0
cisco ios xr 3.4.3
cisco ios xr 3.4.2
cisco ios xr 3.4.1
cisco ios xr 3.4.0
cisco ios xr 3.3.4
cisco ios xr 3.3.3
cisco ios xr 3.3.2
cisco ios xr 3.3.1
cisco ios xr 3.3.0
cisco ios xr 3.2.6
cisco ios xr 3.2.50
cisco ios xr 3.2.4
cisco ios xr 3.2.3
cisco ios xr 3.2.2
cisco ios xr 3.2.1
cisco ios xr 3.2.0
cisco ios xr 3.0.1
cisco ios xr 3.0.0
cisco ios xr 2.0.0

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE