Kwetsbaarheid CVE-2016-1413

The Web Interface In Cisco Firepower Management Center 5.4.0 Through 6.0.0.1 Allows Remote Authenticated Users To Modify Pages By Placing Crafted Code In A Parameter Value, Aka Bug ID CSCuy76517.

Algemeen

CVE
CVE-2016-1413
Leverancier(s) betrokken
- Cisco
Omschrijving
The Web Interface In Cisco Firepower Management Center 5.4.0 Through 6.0.0.1 Allows Remote Authenticated Users To Modify Pages By Placing Crafted Code In A Parameter Value, Aka Bug ID CSCuy76517.
Publicatie
Vrijdag, 27 Mei 2016
Gewijzigd
Dinsdag, 31 Mei 2016
Ernst
Medium

Score

Score
4.0
    - Basis
4.0
    - Impact
2.9
    - Misbruik
8.0

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Enkel Een kwaadwillende derde moet zich eenmalig kunnen authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek. De moeilijkheidsgraad van de authenticatie speelt geen rol in het vaststellen van deze beoordeling.
Configuratie
Geen Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek niet misbruiken om vertrouwelijke informatie van het systeem te halen.
Integriteit
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat databestanden toegankelijk via het systeem of lokale systeeminformatie aan te passen, maar kan niet controleren welke bestanden kunnen worden aangepast of in welke mate. De integriteit van het systeem is gedeeltelijk aangetast.
Beschikbaarheid
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem blijft volledig toegankelijk.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
cisco firepower management center 6.0.0.1
cisco firepower management center 5.4.1
cisco firepower management center 5.4.1.6
cisco firepower management center 5.4.1.5
cisco firepower management center 5.4.1.4
cisco firepower management center 5.4.1.3
cisco firepower management center 5.4.1.2
cisco firepower management center 5.4.1.1
cisco firepower management center 5.4.0
cisco firepower management center 5.4.0.2

Referenties

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE