Kwetsbaarheid CVE-2016-1563

NetApp Clustered Data ONTAP 8.3.1 Does Not Properly Verify X.509 Certificates From TLS Servers, Which Allows Man-in-the-middle Attackers To Spoof Servers And Obtain Sensitive Information Via A Crafted Certificate.

Algemeen

CVE
CVE-2016-1563
Leverancier(s) betrokken
- Netapp
Omschrijving
NetApp Clustered Data ONTAP 8.3.1 Does Not Properly Verify X.509 Certificates From TLS Servers, Which Allows Man-in-the-middle Attackers To Spoof Servers And Obtain Sensitive Information Via A Crafted Certificate.
Publicatie
Donderdag, 7 April 2016
Gewijzigd
Donderdag, 16 November 2017 07:21
Ernst
Medium

Score

Score
5.8
    - Basis
5.8
    - Impact
4.9
    - Misbruik
8.6

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Gemiddeld Er is enige planning en geluk (bijvoorbeeld het gehoor geven aan phishing-mails door het slachtoffer) nodig voor een kwaadwillende derde om dit beveiligingslek te kunnen misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek toegang krijgen tot bepaalde systeembestanden, maar kan niet controleren welke informatie precies wordt verkregen.
Integriteit
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat databestanden toegankelijk via het systeem of lokale systeeminformatie aan te passen, maar kan niet controleren welke bestanden kunnen worden aangepast of in welke mate. De integriteit van het systeem is gedeeltelijk aangetast.
Beschikbaarheid
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem blijft volledig toegankelijk.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
netapp clustered data ontap 8.3.1

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE