Kwetsbaarheid CVE-2016-1714

The (1) Fw_cfg_write And (2) Fw_cfg_read Functions In Hw/nvram/fw_cfg.c In QEMU Before 2.4, When Built With The Firmware Configuration Device Emulation Support, Allow Guest OS Users With The CAP_SYS_RAWIO Privilege To Cause A Denial Of Service (out-of-bounds Read Or Write Access And Process Crash) Or Possibly Execute Arbitrary Code Via An Invalid Current Entry Value In A Firmware Configuration.

Algemeen

CVE
CVE-2016-1714
Leverancier(s) betrokken
- Qemu
- Redhat
- Oracle
Omschrijving
The (1) Fw_cfg_write And (2) Fw_cfg_read Functions In Hw/nvram/fw_cfg.c In QEMU Before 2.4, When Built With The Firmware Configuration Device Emulation Support, Allow Guest OS Users With The CAP_SYS_RAWIO Privilege To Cause A Denial Of Service (out-of-bounds Read Or Write Access And Process Crash) Or Possibly Execute Arbitrary Code Via An Invalid Current Entry Value In A Firmware Configuration.
Publicatie
Donderdag, 7 April 2016
Gewijzigd
Zaterdag, 4 November 2017 06:21
Ernst
Medium

Score

Score
6.9
    - Basis
6.9
    - Impact
10.0
    - Misbruik
3.4

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:L/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Toegankelijkheid
Lokaal Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken, mits deze fysieke toegang heeft tot het systeem of toegang heeft via een gebruikers- of beheeraccount.
Complexiteit
Gemiddeld Er is enige planning en geluk (bijvoorbeeld het gehoor geven aan phishing-mails door het slachtoffer) nodig voor een kwaadwillende derde om dit beveiligingslek te kunnen misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Volledig Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek alle informatiebestanden van een systeem inzien.
Integriteit
Volledig Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat alle bestanden op een systeem aan te passen. De integriteit van het systeem is daarmee volledig aangetast, de informatie op het systeem is onbetrouwbaar geworden.
Beschikbaarheid
Volledig Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, kunnen er ernstige gevolgen zijn voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem kan volledig onbeschikbaar worden gemaakt.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
redhat openstack 5.0
qemu qemu 2.3.0
oracle linux 7.0
oracle linux 6.0

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE