Kwetsbaarheid CVE-2016-1886

Integer Signedness Error In The Genkbd_commonioctl Function In Sys/dev/kbd/kbd.c In FreeBSD 9.3 Before P42, 10.1 Before P34, 10.2 Before P17, And 10.3 Before P3 Allows Local Users To Obtain Sensitive Information From Kernel Memory, Cause A Denial Of Service (memory Overwrite And Kernel Crash), Or Gain Privileges Via A Negative Value In The Flen Structure Member In The Arg Argument In A SETFKEY Ioctl Call, Which Triggers A "two Way Heap And Stack Overflow."

Algemeen

CVE
CVE-2016-1886
Leverancier(s) betrokken
- Freebsd
Omschrijving
Integer Signedness Error In The Genkbd_commonioctl Function In Sys/dev/kbd/kbd.c In FreeBSD 9.3 Before P42, 10.1 Before P34, 10.2 Before P17, And 10.3 Before P3 Allows Local Users To Obtain Sensitive Information From Kernel Memory, Cause A Denial Of Service (memory Overwrite And Kernel Crash), Or Gain Privileges Via A Negative Value In The Flen Structure Member In The Arg Argument In A SETFKEY Ioctl Call, Which Triggers A "two Way Heap And Stack Overflow."
Publicatie
Woensdag, 25 Mei 2016
Gewijzigd
Donderdag, 20 April 2017 07:28
Ernst
High

Score

Score
7.2
    - Basis
7.2
    - Impact
10.0
    - Misbruik
3.9

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Toegankelijkheid
Lokaal Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken, mits deze fysieke toegang heeft tot het systeem of toegang heeft via een gebruikers- of beheeraccount.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Volledig Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek alle informatiebestanden van een systeem inzien.
Integriteit
Volledig Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat alle bestanden op een systeem aan te passen. De integriteit van het systeem is daarmee volledig aangetast, de informatie op het systeem is onbetrouwbaar geworden.
Beschikbaarheid
Volledig Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, kunnen er ernstige gevolgen zijn voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem kan volledig onbeschikbaar worden gemaakt.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
freebsd freebsd 9.3
freebsd freebsd 10.3
freebsd freebsd 10.2
freebsd freebsd 10.1

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE