Kwetsbaarheid CVE-2016-1919

Samsung KNOX 1.0 Uses A Weak ECryptFS Key Generation Algorithm, Which Makes It Easier For Local Users To Obtain Sensitive Information By Leveraging Knowledge Of The TIMA Key And A Brute-force Attack.

Algemeen

CVE
CVE-2016-1919
Leverancier(s) betrokken
- Samsung
Omschrijving
Samsung KNOX 1.0 Uses A Weak ECryptFS Key Generation Algorithm, Which Makes It Easier For Local Users To Obtain Sensitive Information By Leveraging Knowledge Of The TIMA Key And A Brute-force Attack.
Publicatie
Vrijdag, 27 Januari 2017
Gewijzigd
Dinsdag, 9 Oktober 2018 23:01
Ernst
Low

Score

Score
1.9
    - Basis
1.9
    - Impact
2.9
    - Misbruik
3.4

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:L/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Toegankelijkheid
Lokaal Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken, mits deze fysieke toegang heeft tot het systeem of toegang heeft via een gebruikers- of beheeraccount.
Complexiteit
Gemiddeld Er is enige planning en geluk (bijvoorbeeld het gehoor geven aan phishing-mails door het slachtoffer) nodig voor een kwaadwillende derde om dit beveiligingslek te kunnen misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek toegang krijgen tot bepaalde systeembestanden, maar kan niet controleren welke informatie precies wordt verkregen.
Integriteit
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de systeemintegriteit. De informatie op het systeem blijft betrouwbaar en onaangetast.
Beschikbaarheid
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem blijft volledig toegankelijk.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
samsung knox 1.0

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE