Kwetsbaarheid CVE-2016-1920

Samsung KNOX 1.0.0 Uses The Shared Certificate On Android, Which Allows Local Users To Conduct Man-in-the-middle Attacks As Demonstrated By Installing A Certificate And Running A VPN Service.

Algemeen

CVE
CVE-2016-1920
Leverancier(s) betrokken
- Samsung
Omschrijving
Samsung KNOX 1.0.0 Uses The Shared Certificate On Android, Which Allows Local Users To Conduct Man-in-the-middle Attacks As Demonstrated By Installing A Certificate And Running A VPN Service.
Publicatie
Vrijdag, 27 Januari 2017
Gewijzigd
Dinsdag, 9 Oktober 2018 23:01
Ernst
Medium

Score

Score
4.3
    - Basis
4.3
    - Impact
2.9
    - Misbruik
8.6

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Gemiddeld Er is enige planning en geluk (bijvoorbeeld het gehoor geven aan phishing-mails door het slachtoffer) nodig voor een kwaadwillende derde om dit beveiligingslek te kunnen misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Geen Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek niet misbruiken om vertrouwelijke informatie van het systeem te halen.
Integriteit
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat databestanden toegankelijk via het systeem of lokale systeeminformatie aan te passen, maar kan niet controleren welke bestanden kunnen worden aangepast of in welke mate. De integriteit van het systeem is gedeeltelijk aangetast.
Beschikbaarheid
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem blijft volledig toegankelijk.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
samsung knox 1.0

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE