Kwetsbaarheid CVE-2016-2108

The ASN.1 Implementation In OpenSSL Before 1.0.1o And 1.0.2 Before 1.0.2c Allows Remote Attackers To Execute Arbitrary Code Or Cause A Denial Of Service (buffer Underflow And Memory Corruption) Via An ANY Field In Crafted Serialized Data, Aka The "negative Zero" Issue.

Algemeen

CVE
CVE-2016-2108
Leverancier(s) betrokken
- Openssl
- Google
- Redhat
Omschrijving
The ASN.1 Implementation In OpenSSL Before 1.0.1o And 1.0.2 Before 1.0.2c Allows Remote Attackers To Execute Arbitrary Code Or Cause A Denial Of Service (buffer Underflow And Memory Corruption) Via An ANY Field In Crafted Serialized Data, Aka The "negative Zero" Issue.
Publicatie
Woensdag, 4 Mei 2016
Gewijzigd
Vrijdag, 5 Januari 2018 07:24
Ernst
High

Score

Score
10.0
    - Basis
10.0
    - Impact
10.0
    - Misbruik
10.0

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Volledig Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek alle informatiebestanden van een systeem inzien.
Integriteit
Volledig Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat alle bestanden op een systeem aan te passen. De integriteit van het systeem is daarmee volledig aangetast, de informatie op het systeem is onbetrouwbaar geworden.
Beschikbaarheid
Volledig Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, kunnen er ernstige gevolgen zijn voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem kan volledig onbeschikbaar worden gemaakt.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
redhat enterprise linux workstation 7.0
redhat enterprise linux workstation 6.0
redhat enterprise linux server eus 7.2
redhat enterprise linux server aus 7.2
redhat enterprise linux server 7.0
redhat enterprise linux server 6.0
redhat enterprise linux hpc node eus 7.2
redhat enterprise linux hpc node 7.0
redhat enterprise linux hpc node 6.0
redhat enterprise linux desktop 7.0
redhat enterprise linux desktop 6.0
openssl openssl 1.0.2b
openssl openssl 1.0.2a
openssl openssl 1.0.2 beta3
openssl openssl 1.0.2 beta2
openssl openssl 1.0.2 beta1
openssl openssl 1.0.1n
google android 6.0
google android 6.0.1
google android 5.1
google android 5.1.0
google android 5.0
google android 5.0.1
google android 4.4
google android 4.4.3
google android 4.4.2
google android 4.4.1
google android 4.3
google android 4.3.1
google android 4.2
google android 4.2.2
google android 4.2.1
google android 4.1
google android 4.1.2
google android 4.0
google android 4.0.4
google android 4.0.3
google android 4.0.2
google android 4.0.1

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE