Kwetsbaarheid CVE-2016-2109

The Asn1_d2i_read_bio Function In Crypto/asn1/a_d2i_fp.c In The ASN.1 BIO Implementation In OpenSSL Before 1.0.1t And 1.0.2 Before 1.0.2h Allows Remote Attackers To Cause A Denial Of Service (memory Consumption) Via A Short Invalid Encoding.

Algemeen

CVE
CVE-2016-2109
Leverancier(s) betrokken
- Openssl
- Redhat
Omschrijving
The Asn1_d2i_read_bio Function In Crypto/asn1/a_d2i_fp.c In The ASN.1 BIO Implementation In OpenSSL Before 1.0.1t And 1.0.2 Before 1.0.2h Allows Remote Attackers To Cause A Denial Of Service (memory Consumption) Via A Short Invalid Encoding.
Publicatie
Woensdag, 4 Mei 2016
Gewijzigd
Donderdag, 19 Juli 2018 08:00
Ernst
High

Score

Score
7.8
    - Basis
7.8
    - Impact
6.9
    - Misbruik
10.0

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Geen Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek niet misbruiken om vertrouwelijke informatie van het systeem te halen.
Integriteit
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de systeemintegriteit. De informatie op het systeem blijft betrouwbaar en onaangetast.
Beschikbaarheid
Volledig Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, kunnen er ernstige gevolgen zijn voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem kan volledig onbeschikbaar worden gemaakt.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
redhat enterprise linux workstation 7.0
redhat enterprise linux workstation 6.0
redhat enterprise linux server eus 7.2
redhat enterprise linux server aus 7.2
redhat enterprise linux server 7.0
redhat enterprise linux server 6.0
redhat enterprise linux hpc node eus 7.2
redhat enterprise linux hpc node 7.0
redhat enterprise linux hpc node 6.0
redhat enterprise linux desktop 7.0
redhat enterprise linux desktop 6.0
openssl openssl 1.0.2g
openssl openssl 1.0.2f
openssl openssl 1.0.2e
openssl openssl 1.0.2d
openssl openssl 1.0.2c
openssl openssl 1.0.2b
openssl openssl 1.0.2a
openssl openssl 1.0.2 beta3
openssl openssl 1.0.2 beta2
openssl openssl 1.0.2 beta1
openssl openssl 1.0.1s

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE