Kwetsbaarheid CVE-2016-2272

Eaton Lighting EG2 Web Control 4.04P And Earlier Allows Remote Attackers To Have An Unspecified Impact Via A Modified Cookie.

Algemeen

CVE
CVE-2016-2272
Leverancier(s) betrokken
- Eaton_lighting_systems
Omschrijving
Eaton Lighting EG2 Web Control 4.04P And Earlier Allows Remote Attackers To Have An Unspecified Impact Via A Modified Cookie.
Publicatie
Woensdag, 6 April 2016
Gewijzigd
Donderdag, 7 April 2016
Ernst
Medium

Score

Score
5.0
    - Basis
5.0
    - Impact
2.9
    - Misbruik
10.0

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Geen Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek niet misbruiken om vertrouwelijke informatie van het systeem te halen.
Integriteit
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat databestanden toegankelijk via het systeem of lokale systeeminformatie aan te passen, maar kan niet controleren welke bestanden kunnen worden aangepast of in welke mate. De integriteit van het systeem is gedeeltelijk aangetast.
Beschikbaarheid
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem blijft volledig toegankelijk.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
eaton lighting systems eg2 web control 4.04p

Referenties

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE