Kwetsbaarheid CVE-2016-2292

Stack-based Buffer Overflow In Pro-face GP-Pro EX EX-ED Before 4.05.000, PFXEXEDV Before 4.05.000, PFXEXEDLS Before 4.05.000, And PFXEXGRPLS Before 4.05.000 Allows Remote Attackers To Execute Arbitrary Code Via Unspecified Vectors.

Algemeen

CVE
CVE-2016-2292
Leverancier(s) betrokken
- Pro-face
Omschrijving
Stack-based Buffer Overflow In Pro-face GP-Pro EX EX-ED Before 4.05.000, PFXEXEDV Before 4.05.000, PFXEXEDLS Before 4.05.000, And PFXEXGRPLS Before 4.05.000 Allows Remote Attackers To Execute Arbitrary Code Via Unspecified Vectors.
Publicatie
Woensdag, 6 April 2016
Gewijzigd
Donderdag, 7 April 2016
Ernst
Medium

Score

Score
4.3
    - Basis
4.3
    - Impact
2.9
    - Misbruik
8.6

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Gemiddeld Er is enige planning en geluk (bijvoorbeeld het gehoor geven aan phishing-mails door het slachtoffer) nodig voor een kwaadwillende derde om dit beveiligingslek te kunnen misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek toegang krijgen tot bepaalde systeembestanden, maar kan niet controleren welke informatie precies wordt verkregen.
Integriteit
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de systeemintegriteit. De informatie op het systeem blijft betrouwbaar en onaangetast.
Beschikbaarheid
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem blijft volledig toegankelijk.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
pro-face gp-pro ex pfxexgrpls 4.0.4
pro-face gp-pro ex pfxexedv 4.0.4
pro-face gp-pro ex pfxexedls 4.0.4
pro-face gp-pro ex ex-ed 4.0.4

Referenties

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE