Kwetsbaarheid CVE-2016-2855

The Huawei Mobile Broadband HL Service 22.001.25.00.03 And Earlier Uses A Weak ACL For The MobileBrServ Program Data Directory, Which Allows Local Users To Gain SYSTEM Privileges By Modifying VERSION.dll.

Algemeen

CVE
CVE-2016-2855
Leverancier(s) betrokken
- Huawei
Omschrijving
The Huawei Mobile Broadband HL Service 22.001.25.00.03 And Earlier Uses A Weak ACL For The MobileBrServ Program Data Directory, Which Allows Local Users To Gain SYSTEM Privileges By Modifying VERSION.dll.
Publicatie
Maandag, 23 Mei 2016
Gewijzigd
Woensdag, 25 Mei 2016
Ernst
High

Score

Score
7.2
    - Basis
7.2
    - Impact
10.0
    - Misbruik
3.9

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Toegankelijkheid
Lokaal Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken, mits deze fysieke toegang heeft tot het systeem of toegang heeft via een gebruikers- of beheeraccount.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Volledig Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek alle informatiebestanden van een systeem inzien.
Integriteit
Volledig Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat alle bestanden op een systeem aan te passen. De integriteit van het systeem is daarmee volledig aangetast, de informatie op het systeem is onbetrouwbaar geworden.
Beschikbaarheid
Volledig Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, kunnen er ernstige gevolgen zijn voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem kan volledig onbeschikbaar worden gemaakt.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
huawei mobile broadband hl service 22.001.25.00.03

Referenties

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE